กระทรวงแรงงาน

ผู้บริหาร

หน่วยงานหลัก

หน่วยงานภายใน

คำค้น

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

0 2232 1009


- ว่าง -

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

0 2232 1029


นายสิรภพ ดวงสอดศรี

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน

0 2232 1029


นายภุชงค์ วรศรี

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน

0 2232 1056


นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

0 2232 1044


- ว่าง -

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

0 2232 1079


นายอารี ไกรนรา

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

0 2232 1044


- ว่าง -

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน